Tutvustus

Tõrva kino Koit

Tõrva kino Koit avati esmakordselt 1. septembril 1953. aastal ning filme näidati seal järjepidevalt kuni 2004. aastani. Kümme aastat seisis kinohoone kasutuseta, kuniks Tõrva Linnavalitsus hoone 2013. aasta sügisel taas ära ostis. Sellest ajast saati on kino taas arendatud nii tehnilise poole kui sisu poolt. Kinohoone ise on nii seest kui väljast säilitanud nostalgiahõngulise välimuse ning see uhke stalinistlik hoone on muinsuskaitse all.
Alates 2019. aastast on kino digitaliseeritud ning ekraanil näeb iganädalaselt uusimaid filme.

Tõrva kino haldamisega tegeleb MTÜ Tõrva Kinosõprade Selts ning Tõrva Vallavalitsus.

Tõrva Vallavalitsus (projekti esitamisel Tõrva Linnavalitsus) soetas 2018. aastal läbi Leader-meetme toetuse Tõrva kinno õhksoojuspumbad (3 tk).

Veel täiendati läbi meetmetoetuse kinosaali uute istmete näol. Tegemist on kasutatud istmetega, mis renoveeriti täielikult. Kinosaalis on nüüdsest varasema puidust toolide asemel pehmed punased teatritoolid, mis oluliselt suurendavad Tõrva kino külastajate kinoelamuste kvaliteeti

Projekti üldeesmärgiks oli õhksoojuspumpade soetamisega ja istmete renoveerimisega kino kvaliteedi tõstmine  ja kinotegevuse arendamine, et piirkonna elanikel oleks rohkem võimalusi vabaajaveetmiseks ja koostegemiseks ning, et seeläbi on Tõrva piirkond elu- ja puhkekeskkonnana atraktiivne, tõusnud on  piirkonna sotsiaalne ja majanduslik heaolu ning suurenenud on elanike oskused ja teadmised, noored panustavad piirkondlikku tegevusse, lapsed ja noored on kaasatud ja aktiivsed,  pidurdunud on noorte ja tööealiste inimeste väljaränne, suurenenud on kogukonna koostöövõime, era-, avaliku ja kolmanda sektori vaheline partnerlus ja väliskoostöö, kogukonnad on aktiivsed ja eestvedajad

motiveeritud.

Uuendades Tõrva kino sisu ja muutes piirkonna elanikele kinos käimine mugavamaks ja paremaks, on piirkonna elanikel ning eelkõige noortel kohapeal kättesaadavad rohkem võimalusi vabaajaveetmiseks ja koostegemiseks ja noored on kaasatud rohkem kogukonna tegevusse. Elanikel ei ole tarvidus minna kinoteenuseid tarbima väljapoole Tõrvat, vaid rohkem teenuseid on saadavad kohapeal.

Õhksoojuspumbad ja renoveeritud kinotoolid Tõrva kinno said soetatud Mulgimaa Arenduskoja piirkonna Leader-projektide kaudu (strateegia 2014-2023 II meetme " Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine " taotlusvoorust).