Kinos tuleb esitada COVID pass
Kinos tuleb esitada COVID pass

Kinno sisenemisel tuleb esitada klienditeenindajale COVID tõend. Klienditeenindaja kontrollib enne pileti müümist tõendit. COVID tõendi juurde võib klienditeenindaja küsida isikut tõendavat dokumenti. 

Alla 18-aastastelt COVID tõendit ei nõuta. Klienditeenindaja võib vanuse tuvastamiseks küsida isikut tõendavat dokumenti.

Soovitame kinos kasutada kaitsemaske. 

Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd klienditeenindajaga, et saaksime kino ka edaspidi avatuna hoida!

Seansid